Skärholmen

Bredäng Centrum

Skärholmen är en levande stadsdel och är belägen i Stockholms sydvästra hörn. I Skärholmen finns ett flertal fornlämningar. En av dessa är Domarringen, ett större gravfält från bronsåldern och järnåldern och ligger strax söder om Skärholmens centrum.
Skärholmen
Bredäng Centrum
Bredängsvägen 12734 Skärholmen
QR-Code
Drive through height (in metres)

Subscription
Garage SEK 955.00 7x24 Reserved spot
Garage SEK 1050.00 7x24 Reserved spot, cage
Open air parking SEK 713.00 7x24 Reserved spot

Day Entry Exit
Monday - Sunday All the time All the time

American Express
Circle K
MasterCard
OKQ8
Preem
Shell
SMS Park
St1
Visa
Volvo

Nearby parking facilities

arrow