Skärholmen

Båtholmsbacken

Skärholmen är en levande stadsdel och är belägen i Stockholms sydvästra hörn. I Skärholmen finns ett flertal fornlämningar. En av dessa är Domarringen, ett större gravfält från bronsåldern och järnåldern och ligger strax söder om Skärholmens centrum.
Skärholmen
Båtholmsbacken
Båtholmsbacken 12742 Skärholmen
QR-Code
Drive through height (in metres)

Day Entry Exit
Monday - Sunday All the time All the time

Electric charging point
Surveillance at night

MobilPark
MasterCard
Visa
American Express
St1
Circle K
Preem
OKQ8
Shell
Volvo

Nearby parking facilities

arrow