Lund

Öresundsvägen 1 / Bryggaregatan 28

I Lund ligger ett av Sveriges största universitet, vilket innebär att en stor andel av befolkningen utgörs av studenter. Därför präglas den gamla staden i Skåne till stor av studentlivet och alla nationer och studentföreningar där tentaångesten kan dämpas med umgänge och billig öl.
Lund
Öresundsvägen 1 / Bryggaregatan 28
Öresundsvägen 1 22235 Lund
QR-Code
Drive through height (in metres)

Subscription
Open air parking SEK 350.00 7x24 Unreserved spot

All subscription prices are shown as monthly and including VAT unless otherwhise stated.
Aimo Park reserves the right for any product -and/or price changes.


Day Entry Exit
Monday - Sunday All the time All the time

MobilPark

Nearby parking facilities

Nearby Kobjersvägen

371 Meter to Öresundsvägen 1 / Bryggaregatan 28

Nearby Bondevägen 2 / Åldermansgatan 13

698 Meter to Öresundsvägen 1 / Bryggaregatan 28

Nearby Clemenstorget, garage

718 Meter to Öresundsvägen 1 / Bryggaregatan 28
arrow