Falun

Slätta Centrum 4-10, 14-16, 20-24

Faluån som rinner rakt igenom bygden delar staden i två delar. År 2001 upptogs staden, gruvan och bergsmansbygden till världsarv av FN. Falun har bidragit till vad som kan anses som typiskt svenskt, till exempel Falu rödfärg och falukorv.
Falun
Slätta Centrum 4-10, 14-16, 20-24
Slätta Centrum 79174 Falun
QR-Code
Drive through height (in metres)

Subscription
Open air parking SEK 230.00 7x24 Reserved spot with car heater
Open air parking SEK 115.00 7x24 Reserved spot
All subscription prices are shown as monthly and including VAT unless otherwhise stated.
Aimo Park reserves the right for any product -and/or price changes.


Day Entry Exit
Monday - Sunday All the time All the time

Nearby parking facilities

Nearby Östra skolan, Magasinsgatan 11/Nybrogatan 12-16

2.07 Kilometer to Slätta Centrum 4-10, 14-16, 20-24

Nearby P-hus Engelbrekt

2.08 Kilometer to Slätta Centrum 4-10, 14-16, 20-24

Nearby Magasinsgatan 5

2.13 Kilometer to Slätta Centrum 4-10, 14-16, 20-24
arrow