Falun

Förskolan Stennäset

Faluån som rinner rakt igenom bygden delar staden i två delar. År 2001 upptogs staden, gruvan och bergsmansbygden till världsarv av FN. Falun har bidragit till vad som kan anses som typiskt svenskt, till exempel Falu rödfärg och falukorv.
Falun
Förskolan Stennäset
Harsyrevägen 79138 Falun
QR-Code
Drive through height (in metres)

Subscription
Open air parking SEK 75.00 7x24 Unreserved spot
Open air parking SEK 230.00 7x24 Reserved spot with car heater

To be able to rent a parking spot you need to be an employee at the school.

All subscription prices are shown as monthly and including VAT unless otherwhise stated.
Aimo Park reserves the right for any product -and/or price changes.

Day Entry Exit
Monday - Sunday All the time All the time

Nearby parking facilities

Nearby Gruvrisskolan

6,874.63 Kilometer to Förskolan Stennäset

Nearby Främbyskolan

6,875.54 Kilometer to Förskolan Stennäset

Nearby Ingels väg 1-151

6,876.01 Kilometer to Förskolan Stennäset
arrow