Ängelholm

Skolgatan 29 / Kristian II:s Väg 1

Ängelholm är en kuststad som är vackert belägen i nordvästra Skåne. Ängelholm som till en börjar var danskt fick sina stadsprivilegier år 1516. Sommartid är Ängelholm en turiststad. Mest lockande är den 6 km långa sandstranden utanför staden.
Ängelholm
Skolgatan 29 / Kristian II:s Väg 1
Skolgatan 29 26231 Ängelholm
QR-Code
Drive through height (in metres)

Day Entry Exit
Monday - Sunday All the time All the time

Nearby parking facilities

Nearby Tegelbruksgatan 6 A-B

329 Meter to Skolgatan 29 / Kristian II:s Väg 1

Nearby Påfågeln, garage

479 Meter to Skolgatan 29 / Kristian II:s Väg 1

Nearby Falken, garage

521 Meter to Skolgatan 29 / Kristian II:s Väg 1
arrow